Ziedojumi

Latvijā uzceltā Miera Pagoda atbrīvo no uzkrātās negatīvās karmas, harmonizē, apvienojot dvēseli, prātu un ķermeni. Vieno Skolotāju un skolnieku, garīgo un materiālo, dodot iespēju Garam augt un pilnīgoties matērijas laukā, savukārt matērijai kalpot garam ar savu lauku, piedāvājot vietu praksēm. Stupas dziedējošais aspekts -   brīnumdarošs, saistīts ar iekšējā līdzsvara nodibināšanu cilvēka organismā, apkārt esošo dabas vidi( ekoloģiju), nemanāmi uzlabojot to, īpaši apvidū, kurā Stupa atrodas.

Ar Viņa Svētības Dalailamas un Drikunga Kjabgona Čecanga Rinpoče kopējo aizbildniecību Latvijā reģistrēts labdarības fonds” Miera Stupas fonds”. Stupas celtniecības vadītājs - Lama Judra Rinpoče.
Lama Sonam Džorpel Rinpoče, Lama Trangu Rinpoče ir šī projekta dalībnieki.

Tiem, kuri vēlas iespēju robežās iesaistīties Miera Stūpas celtniecībā var griezties pēc informācijas pa tālr. +371 26382914.

Konts „Miera Stūpas Fonda" ziedojumiem, rekvizīti:
Fonds "Peace Stupa Foundation"
Reg.Nr.40008123106
Konts: LV38RIKO0001060035015
Banka: "AS DnB NORD Banka". SWIFT код: RIKOLV2X

Valsts: Latvija

Līdzdalība  Stupas celtniecībā dod iespēju saņemt neizmērojamus nopelnus un palīdz sasniegt apgaismību milzum daudz dzīvām būtnēm, ne tikai dotajā brīdī, bet arī visā Stupas pastāvēšanas laikā.

Dažādās Latvijas, Lietuvas un Igaunijas  pilsētās regulāri notiek pasākumi un tikšanās ar Lamām no Tibetas, Nepālas, Indijas, lai cik vien iespējams lielāks skaits cilvēku uzzinātu par Stupas celtniecības projektu, spētu līdzdarboties šajā projektā, nodibinot  glābjošo saikni ar Varenās Pilnības Mācību.

Stupas celtniecībai tiek izmantoti tikai paši labākie un ilgmūžīgākie materiāli un visas ar celtniecību saistītās darbības katru nedēļu tiek saskaņotas ar Skolotājiem. Īpašus rituālus un iekšējo labiekārtošanu veic kvalificēti Lamas no Himalajiem.

Tam visam nepieciešams liels neatlaidības un līdzekļu ieguldījums. Tibetas medicīnas centra SORIG biedri Latvijā jau daudzus gadus pieliek visas pūles šī projekta veiksmīgai virzībai. Ekonomiskās krīzes laikā Latvija cieta vairāk nekā citas eiropas valstis, un tieši grūtos laikos palīdzība garīgajos projektos īpaši palielina Jūsu labo darbu potenciālu un tādā veidā valstī labvēlīgi mainās situācija kopumā!

Būsim pateicīgi par jebkuru palīdzību! Kā mēdz teikt mūsu Skolotāji, viss šajā pasaulē ir savstarpēji saistīts un Jūs būsiet laimīgi jau šajā dzīvē!

Uz tikšanos pie Miera Pagodas!

 
sound by Jbgmusic