LATVIJAS MIERA PAGODA - APGAISMĪBAS STUPA

Pagoda jeb Stūpa – tas ir apskaidrības simbols, tīra prāta stāvoklis, kuru sasniedzis Buda.
Stūpa izstaro spēcīgu labvēlīgas enerģijas plūsmu, kas skar ne tikai tos, kuri atrodas blakus Stūpai, bet arī visas apkārtējās teritorijas. Atkarībā no Stūpas spēka, tās labvēlīgā ietekme var izplatīties lielā attālumā – līdz pat vairākiem simtiem kilometru. Turklāt Stūpa līdzsvaro ekoloģisko un klimatisko situāciju un novērš kataklizmas (plūdus, sausumu u.c.).

Saskarsme ar Stūpu palīdz attīrīt mūsu trūkumus. Mūsu galvenie trūkumi ir piecas prāta aptumšošanās jeb indes – neviedums, pieķeršanās, dusmas, augstprātība un skaudība. Stūpas apmeklējums un Koru veikšana (rituāla daudzkārtēja apiešana apkārt Stūpai pulksteņrādītāja virzienā) palīdz samazināt negatīvo ietekmi, ko rada iepriekš minētās indes, un stāties uz Apskaidrības ceļa.

Jebkuriem pie Stūpas veiktajiem dāvājumiem, vai tie būtu gaismas, ziedu, smaržkociņu, skaņas (mūzikas) utt. dāvājumi, ir labvēlīga ietekme. Ne velti tibetiešu valodā Stūpa tiek dēvēta par Čorten, kas tulkojumā nozīmē – dāvājumu pamats. Ar dāvājumu palīdzību mēs nodibinām saikni ar Budas apskaidroto apziņu, tādējādi tuvinot sevi Apskaidrībai.

Piedalīšanās Stūpas celtniecībā un tās uzturēšanā ir ļoti labvēlīga rīcība, jo no Stūpas nākošā svētība izplatās visās apkārtējās teritorijās un skar lielu skaitu cilvēku un citu dzīvo būtņu. Līdz ar to, tas, kurš piedalās šāda svētību nesoša objekta radīšanā vai jebkādā veidā atbalsta tā radīšanu un darbību, iegūst lielus nopelnus, kuri neapšaubāmi palīdz ātri attīrīties no negatīvās karmas un virzīties uz tīra prāta stāvokli.

Tātad Stūpa ir labvēlīgas enerģijas, kura caurstrāvo visu apkārtējo vidi, ieskaitot dabu, cilvēkus, dzīvniekus un citas būtnes, avots. Tā attīra apkārtni un cilvēku prātus, nesot mieru, saskaņu un prieku. Visi, kas ar to saskaras, iegūst laimes un labestības potenciālu, mainās viņu prāta stāvoklis un tendences, uzlabojas veselība. Jo biežāka un lielāka saskarsme ar Stūpu, jo spēcīgāk un ātrāk notiek pozitīvās izmaiņas. Mainās ne tikai domāšana, bet arī visa dzīve!