LATVIJAS MIERA PAGODA - APGAISMĪBAS STUPA

Pagoda jeb Stūpa – ir garīgo pilnību un realizāciju sasniegušu Svētu Skolotāju relikviju glabātuve. Tajā tiek glabātas Realizētu Skolotāju ķermeņa, runas un prāta simboli – statuetes, māla formiņas (tsa-tsa), teksti un relikvijas. Jau Stūpas pamatnē jābūt daudziem vērtīgiem materiāliem. Stūpas pareiza aizpildīšana ir ļoti svarīga, tā vienmēr tiek veikta kvalificēta Skolotāja vadībā.

Latvijas Miera Pagodā tika ievietots liels daudzums ļoti vērtīgu relikviju. Sākot ar 1992.gadu Godājamais Nubpa Rinpoče nodeva savai pirmajai skolniecei rietumos Lanai Končog Čodron glabāšanā svētus Tekstus, ļoti retas apskaidrotu pagātnes Meistaru - realizētu jogu: Marpas, Milarepas, Rinčena Puncoga u.c. relikvijas.

Viņa Eminence Garčens Rinpoče, Čogjal Namkaj Norbu Rinpoče, Nubpa Rinpoče, Trangu Rinpoče, Dza Ranjak Patruls Rinpoče, Sogjals Rinpoče un citi uzrakstīja savus novēlējumus un nodeva svētās relikvijas Latvijas Miera Pagodai.

Visa šī laika gaitā Skolotāji dāvājuši Latvijas Pagodai vairāk kā 2500 dažādu relikviju un lielu Dharmas Tekstu kopojumu par medicīniskām un filozofiskām tēmām, par visuma uzbūvi un astroloģiju. Daudzi no tiem pašlaik ir palikuši kā vienīgais eksemplārs. Tāpat Latvijas Miera Pagodā glabājas pilns oriģinālais Budas Mācību Kopojums – Tripitaka un tā komentāri (Gandžur un Dandžur), kas bija nodrukāti vēl Tibetā. Tas viss ievietots Latvijas Miera Pagodas dārgumu glabātavā, un tādejādi tiks saglabāts nākamajām paaudzēm.

Pagodas vāzē uzstādīta Guru Rinpoče statuja (tibetiešu valodā Guru Rinpoče nozīmē “Dārgais Skolotājs”). Guru Rinpoče ir pilnībā apskaidrota būtne, kas izteikti efektīvi palīdz pārvarēt šķēršļus un dot Mācības gaismu visām dzīvām būtnēm. Viņš sniedz nepārspējamu aizsardzību debesu un zemes Skolotāju pamatlīnijai, aizsargā no tumšajiem spēkiem, uzvar ļauno un sniedz atbalstu cēlu mērķu sasniegšanai.

Tāpat Pagodas vāzē ir novietotas nenovērtējamas relikvijas, dažas no kurām ir vairāk kā 1000 gadus senas. Relikviju kopējais skaits pārsniedz 2500, to starpā minamas šādas: 

 • Guru Rinpoče Matu Šķipsna – Guru Rinpoče jeb Guru Padmasambhava (No lotosa dzimušais) vēl saukts Otrais Buda – Skolotājs, kurš Tibetā ieviesa Dharmas Mācību un uzveica melno maģiju. Viņa matu šķipsna ir viena no visvērtīgākajām Latvijas Miera Pagodā ievietotajām relikvijām.

 • Sokšin – Dižās Svajambu Stūpas (Nepāla) Sokšina oriģināls fragments. Sokšin jeb Dzīvības Koks ir koka masts, kas centrālās ass veidā novietots Pagodā no lauvas troņa līdz pat Pagodas pašai augšējai daļai. Kad tika veikta Svajambu Stūpas Sokšina pārbaude, no tā tika nozāģēts neliels fragments. Vēlāk šis fragments tika pārvests uz Latviju un piestiprināts pie Latvijas Miera Pagodas Sokšina. Tā Nepālas Dižās Svajambu Stūpas Sokšina fragments kļuva par Latvijas Miera Pagodas Sokšina sastāvdaļu.

 • Svajambu Ringsels – Svajambu Stūpas (Nepāla) artefakts - kristalizējusies līdzcietība (līdzcietības ķermeniskā izpausme). Stūpas līdzcietības enerģija mistiskā veidā ir kristalizējusies un izpaudusies fiziskas krellītes – ringsela, veidā. Tās ir īpašas relikvijas, kuras formas ziņā atgādina sīkas pērlītes.

 • Gandžura un Dandžura Oriģināli – Budas Mācību pilns apkopojums un komentāri, nodrukāti izmantojot pagātnē populārās Derge (Tibeta) tipogrāfijas oriģinālās iespiedformas.

 • Trīs Augļi (Aru, Baru, Kjuru) – visvērtīgākie Himalajos augošie ārstnieciskie augi.

 • Kailaša Ringsels – Kailaša jeb Meru Kalna līdzcietības aspekts. Kailašs jeb Meru Kalns saskaņā ar budisma kosmogoniju ir visuma ass. Kailaša kalna artefakts – kristalizējusies līdzcietība. Šī kalna līdzcietības enerģija mistiskā veidā ir kristalizējusies un izpaudusies fiziskas krellītes – ringsela, veidā.

 • Piecu Dārgumu Smiltis – atrastas un salasītas Kailaša kalna pakājē.

 • Zeme no Visām Himalaju Svētajām Vietām – zeme no Tibetas, Nepālas, Butānas, Indijas (t.sk. no Sikkimas karalistes, Indijā). To dāvāja Dzogčen (Dižās Pilnības) Meistars Viņa Eminence Čadrals Rinpoče.

 • Dižā Džigme Phuntsoga Rinpoče relikvijas ringseli un viņa apģērba fragments – pēc Rinpoče aiziešanas ringseli (kristāliskas kreļļu pērlītes) brīnumainā veidā radās no Mandalas, ko šis XX gadsimta Nigma skolas realizētais Meistars izmantoja, veicot mandalas dāvājuma prakses. Latvijas Miera Pagodai šīs relikvijas dāvāja Viņa Eminence Nubpa Rinpoče.

 • Gliemežvāks - Dzogčen Ranjak Patrula Rinpoče dāvāts gliemežvāks, kas simbolizē tīro Dharmas skaņu.

 • Stupa Jendum – dāvājums no Dzogčen Ranjak Patrula Rinpoče.

 • Auglis no Budas dzimšanas vietas – auglis atrasts Lumbini, Nepālā.

 • Akmens plāksne ar mantru “Om Mani Padme Hung” – Guru Rinpoče (Guru Padmasambhavas) akmens troņa plāksne, no vietas, kur Tibetā Guru Rinpoče sniedza savu pirmo Mācību.

 • Milarepas Relikvija – Dižā Svētā Milarepas kokvilnas apģērba fragments no Svētā Kalna Lapči. Tas saņemts no Augsti Godājamā Viņa Eminences Nubpa Rinpoče.

 • Tsa-Tsa – māla attēls reljefa formā no Dordže Pamo alas Lapči Kalnā. Šī ala ir viena no vissvarīgākajām vietām, kurās ir praktizējis Milarepa.

 • Drubvanga Rinpoče Matu Šķipsna un fragments no viņa meditācijas apmetņa – Drubvangs Rinpoče (1921-2007), realizēts XX gs. meditācijas Meistars. Drubvangs Rinpoče savas dzīves lielāko daļu ir pavadījis slēgtos retrītos. Tiek uzskatīts, ka līdzcietības mantru “Om Mani Padme Hung” viņš ir noskaitījis vairāk kā miljards reižu. Relikvijas dāvāja Cienījamais Nubpa Rinpoče.

 • Ilgas Dzīves Bulta – tās koka daļu un spalvas no Tīrajām Zemēm sagādāja Judra Rinpoče.

 • Kaļķis no Bouda Stūpas Sirds-vāzes – kaļķis, kas ticis izmantots vairākus tūkstošus gadu atpakaļ šīs senās Nepālas stūpas celtniecībā.

 • Visu 16 Karmapu Aktivitāšu relikvijas – no Curpu, Tibeta. Tās dāvāja Cienījamais Trangu Rinpoče.

 • XVI Karmapas Melnais Zāļu Graudiņš – tas, kurš skata šo zāļu graudiņu, atsvabinās no dzimšanas zemākajās sfērās.

 • Mantru Ruļļi – Apjomīgi papīra ruļļi, uz kuriem uzrakstītas miljoniem mantru, kas veltītas Apskaidrotām Būtnēm. Šos ruļļus ielikšanai Pagodas vāzē saritināja Sorig grupas biedri.

 • Budas Šakjamuni Relikvija un Budas Šakjamuni Statuete – ievietošanai Latvijas Miera Pagodas vāzē dāvājis Viņa Svētība Dalai Lama XIV.

 • Aizsargājošās Mandalas Smiltis – smiltis no mandalas, kas aizsargā no četru stihiju sagraujošās ietekmes: zemestrīces (zemes stihija), sadegšanas saules svelmē (uguns stihija), plūdiem (ūdens stihija), viesuļvētras (gaisa stihija). Dāvājis Cienījamais Garčens Rinpoče. Smiltis atrodas Budas Šakjamuni tsa-tsa statuetē.

 • Tadrol – to speciāli Latvijas Miera Pagodai izgatavoja Namkai Norbu Rinpoče. Tadrol attīra daudzu dzīvju laikā uzkrāto negatīvo karmu. Saskarsme ar Tadrol kļūst par cēloni, lai atbrīvotos no dzimšanas zemākajās pasaulēs.

 • Džigtena Sumgona Relikvijas – Džigtens Sumgons (1143-1217) ir Nagardžunas reinkarnācija un Drikung Kagju tradīcijas dibinātājs. Džigtena Sumgona līdzcietības enerģija mistiskā veidā kristalizējusies un izpaudusies ringsela – ķermeniskas krellītes veidā. Džigtena Sumgona ringselus (kristalizējušās pērlītes) dāvāja Cienījamais Garčens Rinpoče.

 • Tibetas Dižo Skolotāju 200 Relikvijas – – Dižu Jogu kremācijas vietās brīnumainā veidā rodas ringseli (kristalizējušās kreļļu pērlītes). Tos Latvijas Miera Pagodai dāvāja Viņa Eminence Judra Rinpoče.

 • Akmeņi – no vietas blakus Samje (Tibeta), kur tika ieslodzīti dēmoni un ļaunie gari, kurus bija uzveicis Guru Rinpoče. Dāvājusi mūsu laikmeta Apskaidrotā sieviete-jogs Palden Lhamo no Tibetas.

 • Kristāli, kuriem piemīt tantrisko iesvētību spēks – svētība no Kalačakras, Hevadžras, Čakrasamvaras tantriskajām iesvētībām. Dāvājums no Viņa Svētības Drikunga Kjabgona Četsanga Rinpoče.

 • Akmeņi-Mantras – akmeņi ar mantru uzrakstiem no Samje klostera, kas bija pirmais Guru Rinpoče klosteris Tibetā.

 • Graudi no Džovo Statujas trauka – miežu graudi no Džovo statujas trauka. Džovo statuja ir galvenais Tibetas svētums.