LATVIJAS MIERA PAGODA - APGAISMĪBAS STUPA

Latvijas miera pagoda ir Apskaidrības stūpa, un tāpēc tā visām dzīvām būtnēm dod iespēju atbrīvoties no uzkrātās negatīvās karmas un harmonizē mūsu būtību, savienojot prātu un ķermeni. Tāpat Miera Pagoda savieno Skolotāju un mācekli, garīgo un materiālo pasauli, dodot mums izaugsmes un pilnveidošanās iespējas.

Šīs Pagodas dziednieciskais aspekts ir brīnumains un saistīts ar līdzsvara radīšanu cilvēka ķermenī un prātā. Tāpat tiek radīts līdzsvars apkārtējā vidē, t.sk. arī attiecībā uz ekoloģiju, to nemanāmi uzlabojot, jo īpaši tajā apvidū, kur atrodas Pagoda.

Dažādās Latvijas, Lietuvas un Igaunijas pilsētās regulāri norisinās pasākumi un tikšanās ar Lamām no Tibetas, Nepālas un Indijas, lai pēc iespējas vairāk cilvēku uzzinātu par Pagodu, varētu to apmeklēt, iegūt harmoniju, kļūt laimīgāki un nodibināt atpestošo saikni ar Mācību.

Izsakām pateicību visiem, kas piedalījās Latvijas Miera Pagodas celtniecībā. Īpaša pateicība Viņa Eminencei Nubpa Rinpoče un Lamam Judra Rinpoče. Tāpat izsakām pateicību Lho Kunzangam Rinpoče, Patrulam Rinpoče, Lamam Sonam Džorpelam Rinpoče, Lamam Trangu Rinpoče un visiem pārējiem Lamām, kas piedalījās Latvijas Miera Pagodas celtniecībā, aizpildīšanā un šī darba atbalstīšanā.

Pagodas celtniecībā tika ieguldīts daudz pūļu un līdzekļu. Regulāra Pagodas uzturēšana un piegulošo teritoriju (retrītu centra, atpūtas parka utt) attīstība arī prasa pastāvīgu līdzekļu ieguldīšanu. Līdzekļi pamatā ienāk no ziedojumiem un maksas par Pagodas apmeklējumu.

Jebkurš ieguldījums Pagodas attīstībā un uzturēšanā rada saikni, kas palīdz uzturēt mūsu fiziskos un mentālos spēkus uz visu atlikušo dzīvi. Pagodas atbalstīšana dod iespēju iegūt neizmērojamus nopelnus un palīdzēt sasniegt apskaidrību daudzām dzīvām būtnēm ne tikai šajā brīdī, bet visā Pagodas pastāvēšanas laikā. Palīdzība garīgos projektos palielina labestības potenciālu un tādā veidā uzlabo situāciju visā valstī kopumā!

Ar Viņa Svētības Dalai Lamas svētību un Drikung Kjabgona Četsanga Rinpoče aizbildnībā Latvijā reģistrēts labdarības “Miera Stupas Fonds“. Ar vēlmi atbalstīt Latvijas Miera Pagodu lūgums vērsties pēc informācijas pa tālruni + 371-2-6382914.

“Miera Stupas Fonda” konts un rekvizīti ziedojumiem:
Fonds “Peace Stupa Foundation”
Reg.Nr.40008123106

Konts: LV38RIKO0001060035015
Banka: "Luminor Bank AS". SWIFT kods: RIKOLV2X

Valsts: Latvija

Būsim pateicīgi par jebkuru palīdzību! Kā saka mūsu Skolotāji, viss šajā pasaulē ir savstarpēji saistīts, un Jūs būsiet laimīgi jau šajā dzīvē!

Uz tikšanos pie Miera Pagodas!