LATVIJAS MIERA PAGODA - APGAISMĪBAS STUPA

Veiksmīga virzība pa Garīgo Ceļu nav iespējama bez kompetenta Skolotāja palīdzības un norādījumiem. Realizāciju sasnieguša Skolotāja viedums un bezgalīga līdzcietība palīdz skolniekam pārvarēt visus šķēršļus, atbrīvoties no ciešanām un sasniegt laimes un visvieduma stāvokli. Tikai pateicoties tiešai pēctecībai, Skolotājam nododot zināšanas skolniekam, tiek saglabāta saikne ar senajām Mācībām.

Sasniegt augstākos garīgos mērķus iespējams tikai un vienīgi ar realizēta Skolotāja svētību. Ar Skolotāja svētības palīdzību jebkura iesāktā lieta tiks veiksmīgi pabeigta un sniegs labumu visām dzīvām būtnēm.

2007.gada novembrī, tiekoties ar Viņa Svētību Dalai Lamu, Viņš Latvijas Miera Pagodas celtniecību svētīja ar šādu novēlējumu: “Novēlu, lai šī celtne un jūsu darbs kļūst par priekšnosacījumu tam, lai visas dzīvās būtnes kļūtu fiziski un garīgi laimīgas.”

Latvijas Miera Pagodas celtniecībai savu svētību deva mūsu Skolotāji Drikung Kjabgon Četsangs Rinpoče, Nubpa Rinpoče, Lho Kunzangs Rinpoče, Judra Rinpoče un Patruls Rinpoče.

 

 


Dalai Lama XIV


HH Chetsang Rinpoche

Drikung Kjabgon Četsang Rinpoče


Lho Kunzangs Rinpoče


Nubpa Rinpoče


Judra Rinpoče


Patruls Rinpoče