LATVIJAS MIERA PAGODA - APGAISMĪBAS STUPA

Latvijas Miera Pagodas celšanas iniciators ir Budas pēctecis Dalai Lama. 2007.gada novembrī, tiekoties ar Viņa Svētību Dalai Lamu, Viņš Latvijas Miera Pagodas celtniecību svētīja ar šādu novēlējumu: “Novēlu, lai šī celtne un jūsu darbs kļūst par priekšnosacījumu tam, lai visas dzīvās būtnes kļūtu fiziski un garīgi laimīgas.”

Ar Viņa Svētības Dalai Lamas sniegto svētību un zem Drikunga Kjabgona Četsanga Rinpoče patronāžas Latvijā reģistrēts Miera Stūpas labdarības fonds.

Viņa Eminence Nubpa Rinpoče deva savu svētību un ļoti svarīgus ieteikumus šīs Pagodas jeb Stūpas celtniecībai, kā arī nodeva milzīgu daudzumu relikviju ievietošanai Stūpā. Stūpas celtniecības projekta vadītājs bija Lama Judra Rinpoče. Lama Sonam Džorpel Rinpoče, Lama Trangu Rinpoče un daudzi citi Lamas arī piedalījās šajā projektā.

Celtniecības vieta (Zemgale, Ozolnieku pagasts, 40 km no Rīgas Jelgavas virzienā) un Stūpas izmērs (18 metri augstumā) tika izvēlēti ar aprēķinu, lai labvēlīgā iedarbība pārklātu arī tuvējās kaimiņvalstis: Lietuvu, Igauniju, Baltkrieviju, Krieviju. Zemes izvēle Stūpas celtniecībai atbilda visiem kanoniem, kā notiek vietas izvēle topošam svētam objektam. No 12 vietām Latvijā, kas tika piedāvātas mūsu garīgajiem Skolotājiem, tika izvēlētā tieši šī vieta.

Nosakot celtnes centrālo punktu, parādījās Spēka Vietas labvēlīgās zīmes.

Stūpas celtniecība tika sākta 2007.gadā. Šī paša gada ziemā Godājamais Judra Rinpoče ar palīgu Lamu Šerabu veica pirmos attīrīšanas rituālus un zemes iesvētīšanu celtniecības uzsākšanai. Kjabdže Garčens Rinpoče sniedza speciālas rekomendācijas un dāvāja īpašus ingredientus ievietošanai zemē pirms celtniecības.

Stūpas celtniecībai tika izmantoti tikai paši labākie un ilglaicīgākie materiāli. Visas celtniecības darbības ik nedēļu tika saskaņotas ar mūsu garīgajiem Skolotājiem. Speciālus rituālus un iekšējo iekārtošanu veica kvalificēti Lamas no Himalajiem.

Stūpā tika ievietotas vairāk kā 2500 dažādas relikvijas un liels Dharmisko Tekstu krājums, ko sākot ar 1992.gadu dāvāja Skolotāji.

2011.gadā Dza Patrula Rinpoče uzdevumā Lama Khenpo Thubten Lodru Rinpoče veica Guru Rinpoče statujas ievietošanu un iniciāciju Stūpas vāzē.

2012.gada augustā četri kvalificēti Lamas no Nepālas izpildīja speciālus rituālus, veica Stūpas iekšējo iekārtošanu un uzstādīja Dzīvības Koku “Sokšin”.

2013.gada maijā mūķene no Tibetas Lama-jogs Ani Dolma Stūpas pirmajā stāvā veica Maitrejas statujas aizpildīšanu ar relikvijām un “atdzīvināšanu”.

Lamas-gleznotāji no Indijas un Nepālas – Lama Dondup Rinpoče un Lama Kedrub kopīgi ar Latvijas gleznotājiem lieliski izpildīja tempļa apgleznošanu, kādu tradicionāli izpilda tikai Himalajos.

Latvijas Miera Pagodas atklāšana notika 2014.gada 28.jūnijā. Pagodas iesvētīšanas ceremoniju veica Viņa Svētība Drikung Kjabgon Četsangs Rinpoče un Viņa Eminence Nubpa Rinpoče.